. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
ی

 

                ی

                  

           یǎی

 

      ͘ ی Ԙ .

 

             ǎ Ȑی

  

           ی یی

   

          ی ی

         .

 

 

ی !

                    ی ی ی !

 

 

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک