. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
بیانیه اعلام موجودیت صندوق همیاری کارگری

بیانیه اعلام موجودیت صندوق همیاری کارگری

 

1- سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی در عین حال به معنای سی سال افزایش مداوم شکاف طبقاتی در جامعه ایران بوده است. اقلیتی از جامعه ایران در این سی سال از ثروتهای افسانه‌ای برخوردار بوده و هستند و اکثریت بزرگ جامعه، توده کارگران و مردم زحمتکشی که به جز نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارند، به طور نسبی و مطلق از دستیابی به حداقل ملزومات یک زندگی انسانی محروم مانده اند. بنیان این نابرابری اجتماعی و این شکاف طبقاتی روزافزون بر حمایت کامل دستگاه دولتی از صاحبان قدیم و جدید سرمایه و بر سلب حقوق کارگران استوار بوده است. در حالی که صاحبان سرمایه نه تنها از حق ایجاد هر گونه تشکلی برخوردار می باشند، بلکه همچنین از بیشترین مساعدتهای مالی و حقوقی و سیاسی ارگانهای مختلف دولت، از قوه مجریه تا قوای قضائیه و مقننه، برخوردار می باشند، کوچکترین تلاش کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل خود به شدید ترین وجهی سرکوب می شود. دولت و طبقه حاکمه با تحمیل یک جنگ نابرابر و فرسایشی به طبقه کارگر، بنیانهای موجودیت توده های میلیونی کارگران را مورد تعرض قرار داده و با تحمیل زندگی زیر خط فقر به بخشهای گسترده ای از کارگران، راه هر گونه تغییری را برای دستیابی به آینده‌ای روشن مسدود نموده اند. دستگیری و زندان و ضرب و شتم کارگران همراه با شمشیر تهدید اخراج از کار، وضعیت بسیار دشواری را برای فعالین جنبش کارگری رقم زده است. همه فداکاریهای فعالین کارگری در مقابل خطر فلاکت خانواده‌های کارگری در اثر اخراج از کار و زندانی شدن نان آوران خانواده‌های فعالین کارگری و تحمیل گرسنگی و بیخانمانی به فرزاندان آنان، رنگ باخته و شدیدترین آسیبها را بر قدرت مقاومت طبقه کارگر وارد می کنند. مقابله با این وضعیت تنها و تنها در گرو قدرت همبسته کارگران است. تنها با گسترش این همبستگی است که می‌توان نیروی لازم را برای ایجاد تغییرات به نفع کارگران و زحمتکشان جامعه فراهم کرد. صندوق همیاری کارگری گامی است در این جهت.

2- صندوق همیاری کارگری تجمع داوطلبانه تعدادی از فعالین جنبش کارگری است که به منظور جمع آوری و رساندن کمک مالی به کارگران اخراجی و به خانواده‌های کارگران زندانی تشکیل می شود. امکانات صندوق در خدمت کمک به همه آن دسته از فعالین جنبش کارگری خواهد بود که در اثر مبارزه برای متحد کردن کارگران در خطر مضیقه های مالی برای امرار معاش خود و خانواده اشان قرار خواهند گرفت. این امکانات در درجه اول از طریق تشکلهای خود کارگران در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. از میان تشکلهایی که امروز به نام تشکل کارگری فعالیت می کنند، صندوق کمک به کارگران فعال در تشکلهای انتخابی محیط کار را در اولویت کار خود قرار داده و منابع محدود خود را مقدمتا در اختیار این دسته از فعالین کارگری قرار می دهد. در عین حال صندوق مخالفت قاطع خود را با هر گونه لابی گری در ارسال کمکهای مالی به فعالین جنبش اعلام نموده و تا جائی که امکانات صندوق اجازه دهد، خود را به یاری رساندن به هر فعال جنبش کارگری، صرفنظر از مرام و عقیده و تعلق گروهی و سازمانی، متعهد می داند.

 

3- اعتماد پشتوانه اصلی صندوق و ضابطه حاکم بر آن است. محدودیتهای موجود و تضییقات وارده بر فعالین کارگری مانع ایجاد روابط کاملا شفاف و برقراری ضوابط دمکراتیک سازمانی در درون صندوق می باشد. به محض فراهم آمدن شرایطی که اجازه کار کاملاً شفاف و مبتنی بر موازین دمکراتیک سازمانی را تأمین نماید، صندوق نیز متناسب با شرایط در روش کار خود تغییر به عمل آورده و بر موازین سازمانی متناسب با شرایط خود را تجدید سازمان خواهد داد.

4- صندوق با سازمان دادن یک نهاد خبر رسانی در جهت تحقق شفافیت لازم در رابطه با همه کسانی که در این امر همیاری شرکت می‌کنند اقدام خواهد نمود. همه کمکهای دریافتی از طریق یاری دهندگان به اطلاع عموم خواهد رسید. تلاش صندوق بر این خواهد بود که با تکیه بر اصل ایجاد شفافیت تا حد امکان و تا جایی که مصالح تشکل ها و فعالین کارگری اجازه می دهد در جهت افزایش اعتماد در میان همه فعالین جنبش کارگری و همه دوستداران این جنبش که کمر همت به همیاری می بندند، اقدام نماید.

5- امور صندوق توسط هیأت امنائی اداره می‌شود که از تجمع داوطلبانه تعدادی از فعالین جنبش کارگری شکل گرفته است. گرد همائی این فعالین و قرار گرفتن آن‌ها در کنار هم محصول طبیعی سالها مبارزه و دفاع از اصول و روشهای مشترک یا نزدیک به هم است. هیأت امنای صندوق خود را متعهد می‌داند که با همه یاری دهندگان به این امر مشترک بیشترین تبادل نظر ها را انجام داده و از نظرات و پیشنهادها و انتقادات آنان نهایت استفاده را به عمل آورد.

صندوق همیاری کارگری از همه فعالین کارگری و فعالین اجتماعی عدالتخواه و برابری طلب می‌خواهد که با کمکهای خود به تقویت امر همیاری و همبستگی طبقاتی یاری رسانند.

 

2 مرداد 89

24 ژوئیه 2010

سارا مولودی، صدیق جهانی، بهمن شفیق، وحید صمدی، عباس فرد

 

آدرس اینترنتی: http://hamyarikargari.wordpress.com

ایمیل: hamyari.kargari@googlemail.com

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک