. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muska@live.nl

 

تقدیم به ملالی جویا و کودکان فلسطین

 

غزه در حوض اشک

 

غزه یک پرندۀ کوچک است

اسراییل یک مرمی بزرگ است

غزه مثل یک ستارۀ سرخ است

یوریشلم مثل یک گوگرد سفید است

فلسطین یک آتشفشان کلان است

که همیشه زیر ضربت است

غزه یک ماهی بیچاره است

اسراییل یک نهنگ خطرناک است

اگر اطفال غزه به آسمان ببینند

توته های بم در چشمان شان میریزد

از درختنان غزه بمب میریزد

از چشمه ها خون فوران میزند

چشم های غزه را دزدی کرده اند

حالا برای خود گریان کرده نمی تواند

دست های غزه بریده شده است

نمی تواند مُرده های خودرا گور کند

غزه پای ندارد

که از زیر رعد بگذرد

برای غزه دیگر دهنی نمانده

که چیغ بزند

برای غزه هیچ چیز نمانده

فقط خانه های غلطیده که در تلویزیون دیده می شود

دهن اسراییل چُپ است

دنیا را مریضی گرفته است

کودکان غزه چیزی برای خوردن ندارند

غیر از عرق و غم و آتش

 

مسکا فرهود

 

Voor Malalai Joya en de kinderen van Palestina

Gaza in het bad van tranen

 

Gaza is een kleine vogel

Israel is een enorme kogel

Gaza is net als een rode ster

Jeruzalem is een witte lucifer

Palestina is een grote volkaan

En ze zijn altijd onder het slaan

Gaza is een verlegen vis

Israel is een gevaarlijke walvis

Als de kinderen van Gaza naar de lucht kijken,

Vallen er stukjes bommen in hun ogen

Er vallen bommen uit de bomen van Gaza

Uit de putten komt vliegende bloed

De ogen van Gaza zijn gestolen , nu kunnen ze niet meer voor zichzelf huilen

De handen van Gaza zijn afgehakt ,

Nu kunnen ze hun doden niet meer begraven

Gaza heeft geen voeten ,

om weg te gaan van de bliksem

Gaza heeft geen mond meer over,

om te schreeuwen

Gaza heeft niks meer over ,

Behalve de kapotte huizen die we nog op de tv kunnen zien

Israel mag zijn mond houden !!!

Want door hun is de wereld verkouden

Kinderen in Gaza hebben nauwelijks eten

Behalve de hitte , moeilijkheid en dat zweetten

 

Muska farhoed

Delft - Nederland

19-01-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک