. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
ی

                             ی ی

 

        ی ی ȁ

        ی ی .

        ی ی

        ی ی ی ی ی Ȑی .

        ی ی ی ی

         ی ѐ !

         ی ȁ

         ی ..... ی .

         ی ! Ͽ!

        

         ی ی ی ی

         ی ی ی ی ی ǡ

         ی ی ی ی ی ی ی ی ی

         ǐ ی ی ی ی .

         ی ی !!!

         یی ی ی

         !

         ی ی ی ی ی .

         ی ی

         ی ... ی Ә .

          ݘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

          ی ی ! ی یی ی Ș Ș ی ی .

          ی ی

          ی ی

           ی یی Șی

         ی ی ی .

         ی یی

         ی ی ѐ ی ی

         ی ی ی Ԙ ی

         ی ی ی .

         ی ی ی ȁ

         Ȑ .

         ی

         .... ی

         .. یی ی یی یی ی ی .

         ی ی ی ی .

         Ȑ .

         ی ی ی .

         ی ی          یی یی ی

         ی        ی ی ی

         ی ی ی ی ی Ԙی ی

        . ی ی

       ی ی .

       یی ی ی ی ی .ی ی

      ی ی ی .

      : ی ی . ی ی ی.

      ی : ی .

      ی ی 26 .

      : ی !

      ی .

      ʘی :what a stupid man

       ی ی ی ی .

      ی یی ی ی ی

      36 ی ی ی .

      یی ! ی

     یی ! ی ی ی .

      ی یی .

                                                        14-06-2007

     

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک