. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
رو یای تو

رو یای تو

 

 

در مسیری بی تو

روز ابری گام خورد

چتر من آ شفته

هق هق باران را

در گلو می پژمرد

من در آن آ فتابی

وسعت بوسه ی لبهای ترا

که شب هنگام ببا لین تنم افشاندی

می راندم

و به سازی

که بر آ ن تپش ثا نیه ها بیدارند

نبض رویای ترا می خواندم

 

 

عزیز بومی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک