. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
سر گیجه

سر گیجه

 

تصویری از من

که در قاب دیوار به اعدام نشسته

کهن سالتر از بودن من است

زمان به ویرانی ام خندید

و خوابی که در آن سوی رود خانه می تپید

نبض جنگل را به گور سپرد

مو هایم به درا زای خستگی ام

برفی به بستر خفتند

و پوستی که در لابلای استخوان تنها یی ام می چرد

سینه ام را فریاد می کشد

در سرا شیبی عمر

این مشت برهنه است

نه فریبی نه حا صلی

کلام جهان طنز تلخی بود

که من به آن نیا ندیشیدم

موریانه ها موریانه ها

سر گیجه ام را خوردند

و عصای اندیشه

ستون خا کستری ا ش را به خاک آ لود

کاش از خوا بگه آ ب

بگونه ای دیگر بیرون می آ مدم

نمی دانم......؟

 

عزیز بومی

پاریس آ گوست 2005

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک