. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
مرا بنویس

مرا بنویس

 

مرا بنویس به با لین خیالت

به گلبرگ لطیف با غ چشمانت

که باران با وریست

در سر سرای نبض احساست

مرا بنویس

که امواج شکو هت

سا حل یاد ترا

در سینه ام تر کرد

هوای باد

خوشبو شد

زمین تا انتهای دشت

جاری گشت

شکو فه در بلو غی مست

خندان خفت

و یاس بوسه ام

در جنگل موی تو گل می داد

مرا بنویس

که با نام تو سرشارم

نفس در امتداد خا طرا تت گرم

زمان لبریز رو یا

خانه بر بام شعف تا اوج

و نازآ سمان

در قا مت با لا بلندی آ فتا بی

من چه خوشرنگم

چه خو ش بزمم

که تو در حلقه ی با زوی دل

آ رام می رقصی

مرا بنویس

که من با را زی از هستی

ترا در بستر بودن

بیا را یم

مرا بنویس

 

عزيز بومی

آلمیره اوریل 2007

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک