. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
انتظار سحر

انتظار سحر

 

نگر که خرمن شب سوخت از شرار سحر

کویر تشنه ی شب مست چشمه سار سحر

چو بوف کور شبا نه زوال خویش بدید

خروس زمزمه سر داد با قرار سحر

بدشت تیره گی و خوف عا شقا نه نهد

سم سمند پر از رو شنی سوار سحر

چه خوش به قلعه ی شب عا شقانه خواند سرود

تهمتنی که شکسته در حصار سحر

به بزم دفن سیا هی به پود نفرت و درد

خدای عشق نوازد هما ره تار سحر

سپاه خلق ستمکش چو می رسد به دیار

سر کریه ستمگر رود به دار سحر

در آ سمان رها یی بگاه رجعت خویش

کنند هودجی از نور را نثار سحر

خو شا که نور نوای حریق زمزمه کرد

به مژ دگانی پا یان انتظار سحر

 

فر وردین 1368

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک