. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
دو رباعی

دو رباعی

 

بستر اشک

 

بر بستر اشک سر نهادم بی تو

در مهلکه ی غم او فتا دم بی تو

ای عشق ببین چو برگ در پهنه ی دشت

با زیچه ی پنجه های با دم بی تو

 

 

صبح ظفر

 

خورشید ظفر دمیده از بام سحر

تا ثبت کند بلوح شب نام سحر

مستانه بسوی مسلخ عشق شدیم

لبریز شود ز خو نمان جام سحر

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک