. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
آ غوش نگاه

آ غوش نگاه

 

ترا من در سکوت خلوت شب

در آ غوش نگاه خود فشردم

چه خوش رنگ و لطیفی ای هما غوش

که من در بستر چشم تو مر دم

شمیم غنچه ی خوش عطر و دا ری

مگر در دامن گل قد کشیدی؟

چنان سر لوحه ی هر خا طری تو

که نقش عشق در دل آ فریدی

توئی در جا ده ی روحم نسیمی

هوای خستگی در سر ندارم

در انبوه پر ستو ها ی عا شق

خیال هجرت و باور ندارم

شبا هنگام در سوز زمستان

مرا به شعله ی یک بو سه بسپار

منم در بزم رو یای تو سر مست

شود جام دلم با عشق سر شار

اگر از شهد تو کامی بگیرم

شبی پر خا طره در دل بکا رم

سحر با رفتنت مفتون و مد هوش

سرشکی تلخ از گونه ببا رم

مدا را کن به آ هنگ غریبم

شب تنها یی ام را آ شنا کن

نیاز قلب من در نای تو خفت

به آ هنگی تو قلبم را صدا کن

 

دسامبر 2005 صو فیا

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک