. ی
ی ی ژ ی  


Notice: Undefined index: bgname in /home/naser990/domains/nasernajafi.net/public_html/matn_digran/browse.php on line 14
بازگشت
تنها یی

تنها یی

 

باغبان در پس یک همهمه ی

سیل گریخت

غنچه ی شاخه ی نور

با نسیمی مسموم پر پر گشت

حرمت باغ شکست

حوصله هم سر رفت

 

از سر دشت

دهکده, در خواب فرو غلتید

نه صدای جرسی

نغمه ای

بانگی

کسی

فصل را طوفان برد

سبزی جنگل هم

خاطره شد

و در اشیان شب, مرغک صبح

افسرد

چه سلامی

چه کلامی

دستها یی غمگین

گوشها نا بیدار

فکر ها نا شنوا

 

منت خاک برویم سنگین

حسرت یک لبخند

شادی یک دیدار

مانده در صورت من

این زمان

دیگر بار

 

 

 

   عزیز بومی    ژانویه 2003

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک