. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
تجرید

تجرید

 

تو اگر آغوش نمی گشادی

این کودک باران زاد

در هیچ برگی برهنه

                          نمی شد

و در هیچ فصلی

چمدان ابری اش را

                        نمی گشود.

گاهی زمان چه خوب

                        می گذرد

آسمان

     معشوق رنگهاست

تو

     کمی میانسالی

و من

     اصلا زبان عبری نمی دانم

گاهی زمان چه مطلوب می گذرد

آسمان،

تو،

و من.

 

ناصر نجفی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک