. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
شناسنامه توفانی

شناسنامه توفانی

 

تا آن دو ماجرای كويری

بادها

خميازه كشان

بر آستانت

فرو غلتيدند

و پيغامی از افيون

جهان را درنورديد.

 

در شناسنامه ای توفانی

چگونه بی عشق نمی ترسيدی؟!

 

عشق

معاصری عتيق است

مسافری سرد

چمدانی پر از شهاب

و راهی ميان بُر به گيلاس های رنگ پريده

 

چگونه بی عشق نمی ترسيدی

آفريدگار كوچك!

 

ناصر نجفی

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک