. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت
زبان لرزه

زبان لرزه

چكاوك ها

پيراهن كبودش را به منقار می برند

خاموش از روياهای ويران می گذرد

پيچيده

در كبودای پيراهن اش

نه هلهله پوستی

نه هايهای استخوانی

تنها

غبار آهی است

كه بر كهربای زمان اش 

حمل می كنند.               

هموطنان مصيبت ديده

با ابراز همدردی عميق

ياد آور می شوم كه

شديدترين زمين لرزه ای كه

تاكنون

بوسيله زلزله سنجهای موجود ضبط شده

در ژاپن اتفاق افتاد

و فقط چهار نفر تلفات داشت.             

صدای پارازيت :             

آخوندی صحنه را خيس می كند.          

يك كوچه دررو

برای بوسه دزدی

ويك پلان درشت از شناسنامه مجنون .             

( در آن دوره اصلا دوچرخه سواری بلد نبودم

چوب های زير بغل ام را به دوطرف دوچرخه می بستم

پای خشكم را روی دو شاخ جلو جا می دادم,              

و با آن يكی ركاب می زدم ,             

دوچرخه ام بی زنجير بود

ويك چرخ آزاد هم داشت.)           

پری بلنده:" بعد از اعدام" دوچرخه مونو يادت مياد  فاطی چولو؟

فاطی چولو:" پيش از اعدام" آره , چطو مگه !           

 پری بلنده: بلندش كن بابا , بلند بلند, بلند ترحرف بزن. من هيچی نمی شنفم, بلندش كن ديگه!             

فاطی چولو : تا اونجايی كه بيادم مونده سفت وسخت به نرده ها زنجير شده بود!           

پری بلنده : فكر می كنم فقط تلمبه شو برامون باقی گذاشتن !             

فاطی چولو : پری , تو نميری به جون اسمال تيغی , تا حالا ديگه تلمبه شو هم ملا خوركردن .          

صدای پارازيت:            

آخوندی صحنه را خيس می كند

( كشمش های مر اكز تجارتی انگلستان , دارای نوعی لعاب معدنی است كه باعث رسوخ مقعدی می شود

در رفت وآمد تنيس وبرزخ فلامينگو

تب از ساعت مچی

كه می گذرد

هی كف پای بريده ات را

می خارانی

بنا نبود كه انسان تنومند

به خانه بازگردد.            

Mit

Deinen jungen wunden.

Mit deinen jungen wunden

چه می كنی ؟

 

 بله؟

Ba sachmha je djawanat

                                        چه می كنی؟              

آها...                                       

 مُ می در ساغر اندازيم ,            

Er tut der Hererogenitat der sprachspiele

Gewalt an

zabanlarze1.jpg

اِگال بابا اِگال

گلاب به روتون

از بس هی شاشيدم روشون , ديگه منقرض شدن.             

 آشفته ای به بغض گره كرده در نهان

دستی نمی بری به سروزلف عاشقان

اين كوچ ارغوان به بلندای حسرت است

هجران تباه می كندت در سكوت جان

پروا مكن كه ريشه نداری در اين ديار

بايارو باديار سرعهد خود بمان.             

مگه مرض داری آدم حسابی

نكه دلت واسه ی خيار چنبرای اصفهان و

انارساوه تنگ شده

نع!              

ديگه اون ممه رو لولوخورد

( دمبل ديمبو كردن مارو

( زرتيشن شديم)

صدای پارازيت

آخوندی صحنه را خيس می كند.             

بدون وجود زبان

ما هرگز نمی توانيم تجربه های خود را تاويل كنيم

و آنها را به يكديگر ارتباط دهيم وسرانجام حفظ شان كنيم درنتيجه زبان, جهانی را كه ما می شناسيم

می سازد ( هستی ) در جهان زبانی است .              

به گفته مشهور هولدرلين " ما مكالمه ايم " .              

پس ما باورود به جريان گفتگو عوض می شويم , شايد بتوان گفت كامل تر می شويم

حقيقت رويدادها در تاويل ها منعكس می شوند . اما هرگز به طور كامل بيان نمی شوند وبه فهم در نمی آيند, پس معنای حقيقی و قطعی ونهايی هم نمی شود برای چيزهای جهان قائل شد) هاملت گفت چه اهميتی دارد / حضور ارشميدس موجب دغدغه خاطر نيست . پيش از آيزينشتاين / من بارها/ با استخوان های سابقم رقصيده بودم.               ل

هرتاويل از ( يك چيز) راه گشای افق وسيع معناهاست. بيهوده خواهد بود كه يكی از اين معناها را در حكم معنای قطعی وذاتی آن چيز بپنداريم.              

اين تكيه ی هر تاويل به تاويل های گذشته سبب می شود كه بتوانيم بگوييم , شناخت به معنای توانايی بيان

چيزی تازه وناشناخته به زبانی كهنه و آشناست ويا بيان چيزی كهنه وآشنا به زبانی تازه وناشناخته.            

 

هاملت گفت , تواحتمالا با چشم های سابق ات بدون پوسيدگی , به كلوزاپ ها بر نمی گردی ولباس هايت هنوز هم يك پالتو كوتاه تراز زمستانند

هايدگر گفت , زبان خطرناكترين خداست.            

 

به قول ِ ناصر نجفی این آخوندای جاکش خیلیا رو گاویدن!

زینب شهرجردی: چه عاملی باعث شد که شما ناگهان تبدیل به مرجع تقلید کُلوخ بدستان و آفتابه پرستان ِ جهان شدید؟

حضرت ذخيرت الاسلام والمسلمين  عبدُلی اراكی:              

والا چی شی باگوم

بلا چی شی باگوم 

ای چطو چطو چطو چطو چطو شده

موُ چينی

موُچينی كه چوتُّلی

نِشته بُودُم

 چوخت كبيری دِلِكُم داد .

زینب شهرجردی: احسنت!

فی الواقع      این همان لامکانی ست      که  خلأ ِ حفره های آن

       به  بکت سینه پهلو می زند

و از جانبی دیگر     با خوانش ها و مالش ها و خارش های متکثر

حتی گاهی به چیز دریدا     مشت می زند، یعنی پشت می زند

 

امیدوارم که درسماع وجماعی متبرک

سالکی درشت     رحمت کناد همه ی رفتگان ِ پشت شما را!

 

 

ظهور ِ چپق ِ مشهدی قربانعلی و ارتباط ِ آن با سنگ پای قزوین  تکذیب می شود.

از روی نيم تنه اش

به قلمرو سفال پرتاب می شود

زادگاهش كد پستی

گودالی پرخاشگر

كلاس چهارم يك پسرك

كند ذهن

وتاول مهتاب كه خط خوردگی های كلاغان را

 تكثير می كند .             

روز ی دوتا

وگاهی هم سه تا

پاك ناياب بود

و گاهی هم , يك فيلم نشان می داد

واصطلاحی مربوط به دوره اليزابت را

به صندلی تهديد می كرد

اصطلاحی كه امروز

فقط در تپه ها شنيده می شود.             

تو فرزند كدام ابليس بزرگواری

كه اگر بميری

باغهای آتش در من خواهد مرد

در من خواهد مرد

هلال بارانی كمرگاهت

باجويباران وحشی هوس

وهيزم تابناك عطش هايم

در من خواهد مرد.              

كهكشان های عاطفه

ونرمای دلپذير شبانه ات

به نخلستان های گر گرفته ام

در من خواهد مرد

شاخسار تعقل

وچهچهه دستانم

به باغهای شنگرفی

تو فرزند كدام ابليس بزرگواری

كه اگر بميری

در من خواهد مرد

انسان و سنگ

سيلاب و سنفونی

تو فرزند كدام ابليس بزرگواری كه اگر بميری

باكره است !             

به حول قوه الهی , اول اصلاحاتش ميكنيم

بعد از" اوين" به" دركه" واصلش می كنيم

باكره است اصلاحات لازم داره.               

آواز لاژورد

در آبگيرهای صبح

دختران زنگارو آسمان سلجوقی

دختر پارينه سنگی

تو ميروی و

هلال ماه

آسمان دلتنگ را پوست می كند

از منشور زمان

ته سيگارت را بر می دارم

 ودر سرمای ادوكلن

برمهتاب و ماتيك

 بوسه می زنم.              

پيام گير :             

ای كاش

بر شانه ی شگفت هجا ها

وداع كرده بودمت

با ناسروده های

عطر آگينت

با زخم های جوانت

( جمهوری گلها و بوسه ها)

ای وارث ياخته ها

و گلسنگ ها

می ديدمت وزان

در ملودی های زلال قرن

می ديدمت

به گاهواره باران

به كهكشان مرواريد.              

واخيرا  كرتيك هوووخشتره در قانون كار به ويژه چارراهها را از سبكبالی برگشت به عقب افراشته می دارد كه فعلا باعث لايتناهی از جلو رفتن است در پيش دادگی اكنونيت ها كه پويش در آيندگی رخدادگی آغازين

هژمونيك هنجار مدار  پذيرفتگی تندر كيا در تن نگاری از مشروطيت هماره نشانگر زوال ناپذير می باشد است " پيشتر زانكه شود كاسه سر خاك انداز" پدر سگ ملا دَم دَم  لگد زد زير دندم  نذاشت دره رو به بندم

من دهان سيفليس واملاح بروكراسی را به التهاب ساكسيفون ها چه ميداند كه به زبان ماورا بنفش بلند ميكند.              

ترياك به به چه دختری هميشه هميشه با ريش وپشم نميشه  بنابر اين همه امردان و اجنه بازان وپستانخواران

 محترم و كمی بی محترم بدانند كه من دهان اضافات  را                  

 "Uslegong" می كنم وتمام بازجويان وجاسوسان

و شكنجه گران مادر قهوه خانه ها چكه چكه چای چرا

مادر قهوه خانه ها مرغول هيچ احدی اكوسيستم ندارد.               

مگر من سَندَر قيت پاره می كنم كه نمی رودپس اگر باران ببارد زمين تر می شود

واگر شلوارمان پاره شود سرما می خوريم

سومو سو مو , اوشی داشي, موسی شيمارون , آساسه كيری يو.               

سومو سومو يوری كيری , ملاكورپوس , اسكيزوفرن,آسا شوری يو

جمعيت : احسنت , صحيح است.            

 بله !            

نخير !           

اصلا نگران نيستم.            

من از نت های پاركينسون نمی ترسم

احتمالا

مرگ زمانی سر می رسه , كه تو آدامستو

در پهنه دهانت گم كرده باشی .              

بعد از خاموش كردن تلفن:             

 مرتيكه ديوس ِ لومپن ِ كفتر باز.              

( تمام سلطنتم يك اسب )

اين جمله ی هلندی بالحن خيشومی " تو دماغی " خوانده می شود.               

Ik ga liever met het vliegtuig!.

              ( من كه بو ميدان دا              

اتوزموشام

اوره ايم خوش اولسون

كيم, شاعرين يادان چی خان

رويا لارنده

ياد ِ نا گلم.)             

دوربين!               

صدا!              

سه, دو ,يك, حركت.              

بازجو بسمه مفعولات

مستفعلن ، مستفعلن ، مفعولاتن

در امر قضا

وحیطه ی جزا

این ملعون یاغی بی حیا

که یک بارتفریق اش کرده ایم

ودیگر بار جمع اش نموده ایم

مانده است الباقی

این است سزای یاغی

                          الباقی ، الباقی

                         این است سزای یاغی

لاکن گناه کبیره ی این مجرم پلید در گذشته اقدام مسلحانه جهت براندازی نظام الاهی بوده است .

واکنون جرم او مستفعلن مستفعلن مفعولات است .

که در فعالیتی مشکوک و غیرعلنی  با استفاده از امر تقیه در جوالی کهنه مخفی بوده است.

لذا دادگاه عدل الاهی او را به جرم توطعه وارتکاب مُنکَرواقدام به مبارزه ی زیرزمینی با نیت براندازی نظام مقدس مقیس محاکمه می نماید .

ویک بار دیگر هم او را می نماید ، لاکن محاکمه .               

آخرين باری كه مفعول واقع شدی كی بود ؟

جسد: سكوت می كند .              

بازجو:             

پرسيدم آخرين باری كه لواط كردی ومفعول واقع شدی كی بود؟

جسد: بعد از پايين آمد ن از جراثقال .              

بازجو:               

يعنی در ملا‌‌ء عام . جلوی چشم تماشا گرا . ای ملعون بی حيا!               

جسد:               

نخير! هنگام انتقال از سردخانه به گورستان دسته جمعی .               

بازجو: كات

هاملت : خوشا به حال فروتنان, زيرا كه آنان وارثان زمينند)               

دوجامی پياپی سر می كشد.              

نيمايوشيج:               

ول كنيد اسب مرا / راهتوشه سفرم را ونمد زينم را

صدای پارازيت :               

آخوندی صحنه را خيس می كند

 مادرت" شكيرا" نيست سبزينه و آب است

كنار هندوانه ها

آبگوشت می پزد

عضو حزب درختان است

 آختونگ آختوم

 با كفشهای شيطان قدم می زنم

و نژادها دوستدخترانِمَنَند

صدای پارازيت:                  

ش رررخ ررررررزرررت ررررزرررررشرررررر .

 zabanlarze2.gif

 

 

  ناصر نجفی

آپريل 2000

کمپ تراپل

                ( آپريل ستمگرترين ماهها است )

اليوت

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک