. ی
ی ی ژ ی  

 ي ي ј
 ( )
( ی )

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک