. ی
ی ی ژ ی  

 
Ԑ ی

ي ی يي ( )  يی

ي 廿

ي ی يي ( )

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک