. ی
ی ی ژ ی  

 ј


یӘ

ʿѐی ی

ѐي

ي  ....

يӁي يي

ي

يي

Ӂي ی

ی ی

ی

ǘ

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک