گسترش زنا در جامعه باعث افزايش زلزله است

 
 
به گزارش خبرنگار ايلنا،  حجتالاسلام و المسلمين كاظم صديقي  در خطبه دوم نماز جمعه تهران با   اشاره به مسئله وقوع زلزله   احتمالي، اظهار داشت: بلاها اثر  كردار خود آدميان است و لذا يك  تحول وحي و اخلاقي براي جامعه لازم است تا گناهان صغيره مانند بيتوجهي بعضي بانوان به حجاب و  مزاحمتهاي جوانان سركوچهها مثل چشمچرانيها و نيز برخي رفتارها در سفرها كم شود، زيرا همه كسانيكه اين ارها را انجام ميدهند دل در گرو خدا و ائمه دارند اما بعضي  مواقع مرتكب گناهان صغيره ميشوند كه غضب خداوند را در پي دارد.
 
وي افزود: بسياري از بانواني كه  ظاهر مناسبي ندارند اهل نذر و نياز ،اهل پهن كردن سفره حضرت ابوالفضل،سفره حضرت رقيه و... هستند ولي باعث لغزش دلهاي جوانان  و آلودگي دامن آنها و گسترش زنا در جامعه ميشوند كه باعث افزايش  زلزله است.
 
صديقي با اشاره به سخنان جديد احمدی نژاد درباره احتمال وقوع زلزله، با بيان اينكه براي رفع خطرات راهي نداريم جز اينكه خودمان را با اسلام تطبيق دهيم، گفت: يكي از علما به من گفت، به مردم بگوييد توبه عمومي كنند.
 
امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: آن زلزله سياسي نتيجه عملكردها  بوده است و اگر زلزله طبيعي هم رخ  دهد به همين علت است.
 
وي همچنين به بيان بلاي طبيعي گوناگون در پي رفتارهاي مختلف در جامعه پرداخت و ادامه داد: انقلاب ما انقلاب ديني است و بالا رفتن سن ازدواج، افزايش طلاق و مشكلاتي از اين قبيل آثاري را در جامعه دارد  كه جز با همت همهجانبه قابل حل نيست.
 
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به تهديدات اخير رئيس جمهور آمريكا گفت: با توجه به سابقه استفاده آمريكا از سلاحهاي اتمي اين كشور نه ميتواند ملتها را از سلاح هستهاي برحذر دارد و نه حق
 
دارد كشورها را از برخورداري انرژي صلحآميز هستهاي باز دارد و اظهارات اوباما رسوايي آشكار است  و با موازين بشري، مكتبي و حقوقي  نيز ناسازگار است.
 
وي همچنين با اشاره به برگزاري كنفرانس خلع سلاح در تهران تصريح كرد: ما ميتوانيم سخن از خلع سلاح هستهاي بزنيم، زيرا در دين ما حيات همه موجودات محترم شناخته شده است و اگر حتي يك انسان كشته شود مانند اين است كه يك نسل كشته شده است .
 
صديقي همچنين در مورد نامگذاري  مسال به عنوان كار مضاعف و همت مضاعف از سوي مقام معظم رهبري تاكيد كرد: اين مسئله از اساسيترين موضوعات اخلاقي، عرفاني و اقتصادي است و بايد در همه كارها همت مضاعف داشت اما بعضيها تنبل هستند و برخي ديگر هم بد كار ميكنند و فقط ميخواهند كاري كنند و بيلان دهند.
امام جمعه موقت تهران در پايان گفت: وقتي رهبري چنين شعاري را براي امسال انتخاب ميكند انسان متوجه ميشود كه ايشان اين سخنان را از ملكوت بيان ميكند.
  
 
ایلنا