استفتاء ، آیت الله روحانی : آیا داشتن سکس همزمان با چند دختر و زن که صیغه شده اند جایز و صحیح است ؟‏

 

  http://www.sunni-news.com/?p=2417&cpage=1#comment-10689

 

 پاسخ به استفتاء ، آیت الله روحانی : آیا داشتن سکس همزمان با چند دختر و زن که صیغه شده اند جایز و صحیح است ؟

 

 استفتاء ، آیت الله روحانی : آیا داشتن سکس همزمان با چند دختر و زن که صیغه شده اند جایز و صحیح است؟(عکس استفتاء را  در ادامه  مطلب مشاهده کنید )

استفتاء ، آیت الله روحانی : آیا داشتن سکس همزمان با چند دختر و زن که صیغه شده اند جایز و صحیح است ؟


جواب:بلی جائز شرعی است به شرط اینکه ان زن ها ودختر ها که صیغه شده اند بصورت دیکدیگر نگاه نکنند


خود شوهر می تواند نگاه کند


سوال ۲-
درصورت امکان بفرمائید تا چند تا مورد می شود صیغه کرد وسکس داشت؟

 

جواب:حدی معین ومحدودی ندارد