سیلی فرمانده سپاه به گوش جانباز پاسداری که پسرش را کشته اند.

http://www.youtube.com/watch?v=lYsxI5F_JGg&feature=player_embedded
Or
http://www.mardomak.ws/videos/44563/
Download link:
http://www.4shared-china.com/file/132649593/ca5f80d6/a_revolutionary_guard_slaps_father_of_martyr.html

 

در این ویدئو فردی که می‌گوید از نیروهای سابق سپاه بوده و سابقه جانبازی در جنگ را دارد نسبت به وقایع اخیر در حضور یک فرد روحانی اعتراض می‌کند.


در واکنش به این اعتراض، سرتیپ عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران که در کنار یک مرد روحانی نشسته است، واکنش نشان داده و به فرد جانباز حمله می‌کند و به گوش او سیلی می‌زند.


متن گفت‌وگوی رد و بدل شده در ویدئو:


جانباز: پسرم را کشته اند ، بعد هرچه می گویم کسی جواب نمی دهد. مدام تهدیدم می کنند و اراذل را سراغم می فرستند. امنیت جانی ندارم ، اگر کشته بشم ، مسولش آقای عراقیه . ۴۰ درصد جانبازم ، ۲۸ تو سپاه خدمت کردم اما اینها دارن از یه قاتل حمایت می کنن. درد من اینه ، چرا تو سپاه پاسداران از قاتل حمایت کنن ، و رسما به آدم توهین کنند. ایشان به من می گه غلط کردی پیگیری کردی ، هر غلطی دلت می خواد بکن


سرتیپ عبدالله عراقی: تو برو شکایتت رو بکن تو مجلسش هم باهات میایم ، برو شکایتت رو بکن. طرف اولاد پیغمبره ،


جانباز :چی اولاد پیغمبره ، قاتله


سرتیپ عبدالله عراقی : مرد بودی رضایت می دادی .


جانباز: چرا رضایت بدم بچه ام رو کشته


سرتیپ عبدالله عراقی : عزت خودت می رفت بالا


جانباز: بچه خودت بود رضایت می دادی ؟ چه توقع بیخودی ؟ من برای خدا انقلاب کردم ، من حکم خدا رو اجرا کردم ، برای چی می گی رضایت بده


سرتیپ عبدالله عراقی : چی می گی


جانباز: تو برای چی به من می گی اگر مرد بودی رضایت می دادی ؟ تو مرد نیستی !


سرتیپ عبدالله عراقی بلند می شود و فرد جانباز را می زند.