متن ها ترجمه ی متن ها تئاتر نقاشی عکس متن های ديگران پيوند ها خانه کوچه
کـــــار نــــــا وال
تا نمايان شدن تصوير کمی صبر کنيد

ماموران خدمتگذار جمهوری اسلامی
نوع خدمت اصلاح سر جوانان!!
ابزار تکنولوژی هسته ای و فندک بعلاوه آچار چرخ برای گيس بريدن!!!!