به مناسبت روز جهانی‌ زن گروه بانو در کشور فرانسه برای

اجرای دو کنسرت در روزهای دوّم و سوم مارس

میهمان انجمن سبلان وتئاتر نواتس در شهر تاربس

خواهد بود

لطفا به دوستان و آشنایان خود در این شهرها اینِ -میل را بفرستید.

آگاهی‌ بیشتر را در اینجا خواهید دید:

http://www.bigorre.org/culture/salles

/theatre_nouveautes.htm

http://www.sabalan.fr/index.php?page=1

www.maryamakhondy.com

با درود و سپاس فراوان

مریم