گیسو شاکری

gissoo_shakeri@yahoo.com

 

مردم را دعوت می کنید تا بر روی خون به شادی بنشینند ؟

شما جوانهی امید مادران را میخشکانید. شما دشمن صلح و دوستی و انسانیت و عاطفه و هنرید. شما کبوتران بی گناه آزادی را به خاک و خون میکشید. شما خشنترین، بیرحمترین، عقب افتادهترین و ضد بشریترین رژیم های دوران معاصرید. چهرهی فریبکارتان علیرغم تمام صورتک های رنگارنگ در جشنواره ها و کنسرت ها برای همگان آشکار شده است و سفرای فرهنگی تان رسوای خاص و عام اند.

 

حیرت از این همه وقاحت که در این روزها که آشکارا جوانان ما را از میان بر می دارید و هزاران مادر و پدر را داغدار می کنید و زندان هایتان مملو از آزادیخواهانی ست که هر روز شکنجه می شوند، فریبکارانه چشم بر تمام واقعیت ها فرو بسته اید و کنسرت دروغ و فریب را کشور به کشور با اجرای رایگان می گردانید.

 

چهره ی واقعی تان، به عریانی هر چه تمامتر نه تنها برای ما بلکه برای تمام مردم جهان از پرده برون افتاده است. هیچ راهی دیگر برای عوام فریبی باقی نیست.

 

بنوازید. بنوازید که این سمفونی وحشت از سرنگونی ست.

بدانید که این آخرین اجرای سمفونی تان است. بر روی خون به شادی مینشینید؟ سمفونی ملیونی مردم در راه است. دیری ست که آزادی خواهان سازهای شان را برای از میان برداشتنتان کوک کرده اند و سمفونی مرگتان را بزودی به اجرا در خواهند آورد.

26 ژانویه 2010

 

[این روزها که مردم ما یکی از بحرانی ترین دوران های خود را زیر چکمه های مزدوران رژیم و نعلین های ملایان می گذرانند، رژیم جمهوری اسلامی ایران با همکاری عواملش به اجرای کنسرت هایی در شهرهای اروپا: بروکسل، رم، ساربروکن، روتردام، ژنو و وین با نام پیام آوران صلح وامید بطور رایگان ترتیب داده است. برای مشاهده آفیش برنامه به لینک و اطلاعات زیر مراجعه کنید.]

 

http://www.quefaire.be/ch-ur-orchestre-183979.shtml

Tehran Choir & Symphony

Orchestra

" Les Messagers de la Paix et de l'Espoir "

Monday 25.01.2010 20:00

Centre for Fine Arts / Henry Le Boeuf Hall

 

 

Manoucher SAHBAI conductor - Majid ENTEZAMI composer

Tehran Choir & Symphony Orchestra composed by 140 musicians Iranian introduced themselves as "Messengers of Peace & Hope"

for a European tour in Strasbourg, Brussels, Rome, Saarbrucken, Rotterdam, Geneva and Vienna.

 

Monday 25.01.2010 - 20:00

Centre for Fine Arts / Henry Le Boeuf Hal

Free entrance, limited places available, booking : 02/627 03 50