نه به دخالت نظامی امپریاليسم

آمریکا در ایران!

نه به رژیم مرتجع جمهوری اسلامی !

 ما صدای دیگری هستیم!

ما صدای مبارزات مردم جهان علیه دخالت گری و تجاوز گری نظامی امپریالیسم آمریکا در ایران هستیم !

صدای مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی!

صدای مبارزات کارگران، زنان، زحمتکشان، معلمان، ملل ستمدیده و دانشجویان ایران علیه دخالت خارجی و استبداد داخلی هستیم!

ما صدای دانشجویان چپ ایران هستیم!                                                                

اسامی افراد، نهادها و احزاب و گروههای سیاسی حمایت کننده:

* دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران

* نشریه دانشجویی بذر

* سازمان اتحاد فداييان کمونيست خارج کشور

* جمعی از فعالین چپ انقلابی - ایران

* دانشجویان مبارز و پیشرو  و زنان مبارز کارگران

* مجمع خلقهای نپال ( NPPF )

* سازمان زنان 8 مارس ايرانی و افغانستانی

* جوانان ایرانی آزاد - پاریس

* شورای هماهنگی ایرانیان- هامبورگ

* کمیته ضد جنگ هلند ( Iranian Committe Against War )

* کمیته ضد سنگسار - پاریس

* مرکز فرهنگی اندیشه - گوتنبرگ سوئد

* فعالین حزب کمونیست ایران ( م.ل.م ) - خارج از کشور

* گفتگوهای زندان 

* اتاق پالتاکی اتحاد سوسیالیستها 

 * برهان عظیمی  * ترانه نیکان * ناهید محمد کریم * نظام جلالی * حسین مقدسی * الناز  * شهباز

* آذر درخشان  * حبيب  * دکتر امير حسن پور  * مهندس جواد ولدان سر دبیر و مدیر ایران آزاد 

 * فرهاد منصوری  * پریا  * برزو فولادوند  * رزا  * یونس پارسا بناب  * ناصر رحمانی نژاد

* رضا جلیل پور  * علی شیر مبارکی  * عباس رضایی  * فریدون منصوری  * محمد محمدی 

* عباس مظاهری  * علی پیشگاه  * حیدر بابا  * ابراهیم مالک  * مینا زرین  * لیلا پرنیان 

* مونا روشن  * ابراهيم تورانتو  * بهروز فراهانی  * دکتر بيژن رستگار  * ناهید * مهشید مجاوریان   

* ساحل دریا  * دکتر زهرا عرفاني (زوريخ)  *صمد شمس  * کامبيز گيلانی  * مینو میرانی   

* فریدون رمضانی  * تراب ثالث (فعال سیاسی)  * علی دماوندی  * منوچهر اسد بيگی 

* شهناز حسنی (هشت مارس)  * فریدون منصوری  * یاسمین میظر (فعال سیاسی  و فعال کارزار)

* آذر شیبانی  * عزیزه شاهمرادی * منوچهر راستا  * سیاوش کوهرنگ  * اشرف غیاثی 

نصرت تیمور زاده ( شورای هماهنگی ایرانیان- هامبورگ )  * گیل آوايی  * حامد  * ادریس

* سپیده همراز  * حسین بهادری  * جمیله ندایی  * امیر جواهری لنگرودی  * مرجان انصاری

* بهرام رحمانی  * ثریا فتاحی  * احمد عزیزپور  * ربابه جوزقی   * بهزاد کاظمی  * نصیر

* سحر گهواره  * آفرین زرگر  * ساسان دانش

 * Luc Schrijvers Brussel Belgium 

Nicu Jones Student active of communist party of Britannic

* Ben Lewis Student active of communist party of Britannic  

* Mark Fisher  communist party of Britannic

* (Hozan Mahmoud (iraq kordistan active