گزارش از اعتصاب غذا در روز چهارم

در حمایت از کارگران دستگیر شده در روز جهانی کارگر

 

چهار نفر از فعالین سیاسی و کارگری در هلند از تاریخ 22 مه 2009 به حمایت از کارگران دستگیر شده در روز جهانی کارگر (11 اردیهبشت اول ماه مه) اقدام به اعتصاب غذا کردند. محل استقرار این آکسیون در مقابل پارلمان هلند بوده است. هدف از این اعتصاب غذا فشار بر جمهوری اسلامی از طریق احزاب پارلمانی چپ در هلند، دولت هلند و نهایتاً اتحادیه اروپا می باشد. این اعتصاب عذا تاکنون با استقبال نسبی بخشی از فعالین کارگری، فرهنگی و سیاسی (اعم از ایرانی یا هلندی) مواجه شده است. از طرف دیگر، تعدادی از فعالین سیاسی و کارگری خارج از هلند نیز از طریق اطلاعیه، ای میل و تلفن ضمن ابراز نگرانی از سلامت اعتصاب کنندگان، با این آکسیون اعلام همبستگی کرده اند.

 

گرچه روحیه اعتصاب کنندگان نشان گر این بود که قصد دارند همگی هم چنان به اعتصاب خود ادامه دهند، اما متأسفانه یکی از آن ها به دلیل بیماری بسیار سختی که داشت، دچار بیهوشی شد و در بیمارستان بستری گردید.

 

با این وجود، 3 نفر دیگر به اعتصاب عذای خود ادامه می دهند تا به حداقل نتیجه سیاسی ممکن دست یابند. گسترش آکسیون های حمایتگرانه از دستگیرشدگان 11 اردیبهشت ضمن حمایت از این اعتصاب، پتانسیل اثرگذاری آن را نیز بالا می برد.

 

برقرارباد تشکل های مستقل کارگری

پیش به سوی همبستگی گسترده کارگری و جهانی