کریستی وال: کارناوال یا جنگ مقدس علیه زنان، علیه همجنس گرایان

 

فستیوال جوانان مسیحی به نام کریستی وال، از تاریخ 30 آوریل تا 4 مه در شهر برمن (آلمان) برگزار خواهد شد. این فستیوال با حمایت مالی دولت آلمان و کلیساها برگزار می شود. هر چند نام "فستیوال" را به آن داده اند اما در حقیقت کنگره جوانان پروتستان با بیش از 150 سمینار و گروههای کاری است. در این کنگره قرار است اصول اخلاق و ارزشهای مسیحیت بعنوان وسیله ای برای "نجات بشر" در دنیای کنونی، بحث کند.

سه گروه کاری این کنگره عبارتند از: سقط جنین، همجنس گرایان و بحث در باره "مسلمانان".

 

کریستی وال آماج خود را ضدیت با حق سقط جنین گذاشته است و آن را یکی از مشکلات بزرگی می داند که باعث بدبختی بشریت است و در پی دامن زدن و برانگیختن افکار و احساسات مذهبی علیه این حق زنان است. زنان طی سالها مبارزه موفق به کسب حق کنترل بدن خود در عرصه قانون شده اند. کریستی وال برای بازپس گیری این حق زمینه چینی می کند.

 

کریستی وال آماج خود را حمله به همجنس گرائی قرار داده است. طی سالها مبارزه در بستر پیشرفت جامعه بشری در زمینه علمی، اجتماعی، فلسفی بسیاری از ارزشها و اخلاق های  عهد کهن اعتبار و مشروعیت خود را از دست دادند. جامعه غربی به درک پیشرفته تری از مسئله جنسیت رسیده بطوریکه حق همجنس گرایی در بسیاری از کشورهای غربی وارد قانون شده است، کریستی وال در پی واژگون کردن این حق است. آنان می خواهند از اخلاق و ارزشهای سنتی و مذهبی اعاده حیثیت کرده و پای مذهب و کلیسا را به حیطه زندگی خصوصی مردم باز کنند.

 

کریستی وال سازمانی است برای رشد و گسترش مذهب سازمان یافته و سیاسی، جهت توجیه فقر و بی آیندگی میلیون ها انسان در جهان سرمایه داری. این فستیوال قرار است از طریق وعده های پوچ رستگاری الهی  مردم را به تن دادن به جهان بیرحمانه سرمایه داری ترغیب کند، نظامی که  در آن انسان ها از گرسنگی، جنگ، و بیماری های قابل علاج، دسته دسته می میرند، میلیاردها انسان حتا به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، در حالی که ثروت های افسانه ای در معدودی از کشورها و در نزد درصد کوچکی از مردم جهان انباشته شده است. کریستی وال قرار است طی چند روز موعظه های خرافی، جوانان را در مورد سرچشمه های رنج و فلاکت بشر و راه نجات واقعی، در خلسه و بیخبری فرو برده و برای گسترش حماقت سازمانیافته بسیج شان کند.

 

آیا کریستی وال که برای "جنین" اشک تمساح می ریزد و تحت عناوین عوامفریبانه "احترام به زندگی" برای حقوق زنان خط و نشان می کشد، در این 150 سمینار خواهد گفت که مخالفت جنگ ارتش آلمان در افغانستان است؟ خیر!

آیا خواهد گفت که نتیجه جنگ در افغانستان کشتار هزاران انسان و اسارت بیشتر میلیونها زن افغانی است؟آیا کریستی وال به جوانان خواهد گفت که در مقابل جنگ بی انتهای آمریکا در خاورمیانه و اشغال عراق مقاومت کنند؟ خیر!

آیا کریستی وال به زندگی هزاران پناهجو که در آلمان در شرایط غیر انسانی بسر می برند، احترامی خواهد گذاشت؟ خیر!

کریستی وال قرار است  بنیادگرائی مذهبی را مانند سپری برای جلوگیری از فروپاشی نظامی که مدتها پیش از این زمانش بسر رسیده، رشد و گسترش دهد و بخاک سپری آن را با رواج خرافه و حماقت مذهبی بازهم به تاخیر اندازد.

 

کریستی وال مدتی است که تبدیل به ارگانی با پشتوانه های محکم در میان قدرت های حاکم اروپائی بخصوص آلمان، شده است تا  با اشاعه مذهب در میان جوانان پایه های "جنگ صلیبی" بوش-آمریکا را در اروپا محکم کند. امروزه قدرت های اروپائی برای از بین بردن آخرین مزایای "دولت رفاه"، به رشد و گسترش مذهب در این جوامع نیاز دارند. برای سیاستمداران اروپا، خدمات کریستی وال مانند "نعمت الهی" است.

 

ما زنان ایرانی و افغانی بیش از چند دهه است که زیر تازیانه اخلاق و قوانین  بنیادگرایی مذهبی هستیم و عواقب دهشتناک هر درجه از سلطه قوانین و اخلاقیات مذهبی را بر زندگی زنان تجربه کرده ایم. مردم جهان و بخصوص زنان باید در مقابل رشد مذهب و بکار گیری آن بعنوان وسیله سازماندهی زندگی اجتماعی انسانها و روابط میان آنها و تبدیل شدن به آتوریته های اخلاقی جامعه جلوگیری کنند.

 

اگر هیتلر برای پیشبرد دستور کار فاشیستی اش، یهودی ها، کمونیستها، همجنس گرایان و انسان های معلول آماج را قرار داد، اکنون بنیادگرایان مذهبی، زنان و همجنس گرایان را آماج قرار داده اند. بنیادگرایان مذهبی می خواهند رنج های بزرگی را که جامعه بشری تحمل می کند (فقر، جنایت، نابرابری، جنگ های قومی، بردگی جنسی، از بین رفتن منابع بقای بشر، و غیره) نتیجه کنترل بدن زن توسط خودش و از بین رفتن ارزش های "خانواده مقدس" توسط رفتارهای زنان و همجنس گرایان قلمداد کند.

 

مذهب سازمان یافته در جهان امروز، وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به گسترش فقر، سرکوب و مردسالاری است. باید در مقابل آن ایستاد. ما مردم جهان امروز بیشتر از همیشه نیاز به افکار مترقی، علمی و برابری طلب وعدالت جویانه داریم.

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)

آوریل 2008