تقدیم به جناب آقای سید ابراهیم نبوی طنز پرداز نامدار ایران

 

میان‌اش لاژوردی

 

الا ای نارنین طنز پرداز

برایت می‌زنم من زیر آ‌واز

گهی غلتان شوم گه همچو تحریر

تو را در بم کشانم گاه در زیر

الا ای نازنینِ نکته دانم

برایت آیه‌ای از بر بخوانم

عوضی‌ها توئی با هفت پشت‌ات

هنور اهلیل ما مانده به مشت‌‌ات

" سرش سرخ و میان‌اش لاژوردی

اگر خوردی نگوزیدی تو مردی!"

هزاران معذرت می‌خواهم از تو

که بخشش زین جهت می‌خواهم از تو

نبوی شهرت، ابراهیم نام‌ات

شراب ناب اسلامی به جام‌ات

هم از توبره بخوردی هم زآخور

که این سودا تو را باشد فراخور

تو آ‌ل سیّدی و سبرِ سبزی

بگو اسهال داری یا که قبضی

بگو هنگام استبرا کجائی

به الواطان تو کردی بی وفائی

چنان اوضاع تو خر در خدا شد

که هر چه رشته‌ای باد هوا شد

یکی می‌گفت که تو هم اهل طنزی

غلط کردی فقط تحفه‌ی نطنزی

درون تو جناب لاجوردی است

که این ننگی بزرگ و روی زردی است

به هر زندان تو هم جلاد بودی

شریک و همره بی داد بودی

نشان تو زمین خاوران است

سر و دست و جسدهای عیان‌است

تو از جنس جنایت پیشه‌گانی

همه دانند و تو گوئی ندانی!

 

جلال الدین فراهانی

 

 

 

جناب آقای طنز پرداز نامدار ایران سیدابراهیم نبوی و اسدالله لاجوردی آدمکش نامدار زندان‌های ایران