برنامه‌هاى هفته آينده در اتاق سوسياليست فوروم

Paltalk: Iran Socialist Forum ISF

http://www.socialist-forum.com/

 

 

يكشنبه ٢٨ ژانويه

ساعت ٨ تا ١٢ شب به وقت اروپاى مركزى

ناصر نجفى

در باره ادبيات (بخش ٢‏)