برنامه هفته آينده اتاق "ايران سوسياليست فوروم"

 

Paltalk Room: Iran Socialist Forum ISF

Room Category: Asia… > Iran

http://www.socialist-forum.com/

SocialistForum@hotmail.com

 

(اتاق همزمان در شبكهInspeak   نیز باز است)
http://www.socialist-forum.com/Correspondence/ISF_Inspeak.docساعات جلسات: ٨ تا ١٢ شب به وقت اروپاى مركزى

 

 

 

جمعه ٨ فوریه
ناصر نجفی
فروغ های فرخزاد


یكشنبه ١٠  فوریه
یونس پارسا بناب
روایت دو سناریوی امپریالیستی
در باره عراق و آینده خاور میانه