فراخوان

 

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام

 

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام در نظر دارد تا سلسله بحث‌هائی با عنوان " بررسی جنبش کارگری در ایران" را در قالب ارائه‌ی سخنرانی و بحث و گفتگوی آزاد برگزار کند.

 

جلسات این برنامه ماهی یک بار و عمومن هفته‌ی دوم هرماه خواهد بود و در هر برنامه، سخنرانان به ایراد نقطه نظرات خود پیرامون یک موضوع مشخص خواهند پرداخت و سپس با همدیگر و هم‌راه با شرکت کنندگان به بحث و گفتگو خواهند نشست.

 

از تمام علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا با حضور و شرکت فعال خود در بحث‌ها باعث هر چه پربارتر کردن جلسات و دسترسی به نتایج بهتری گردند.

 

تاریخ برگزاری اولین جلسه برای روز 9 نوامبر 2008، از ساعت 2 تا 6 بعداز ظهر در نظر گرفته شده است و موضوع بحث: " تاریخ پیدایش طبقه‌‌ی کارگر و مبارزات آن در ایران" می‌باشد.

 

موضوعات بعدی به قرار زیر است:

- استبداد، دیکتاتوری و دمکراسی در رابطه با جنبش کارگری در ایران.

- کمونیست‌ها و پرولتاریا.

- رابطه‌ی جنبش کارگری با سایر جنبش‌های اجتماعی در ایران.

- نارسائی‌های جنبش کارگری و روش‌های سرکوب حکومت در رابطه با جنبش کارگری در ایران.

- نگاه و برخورد نسل جدید به جنبش کارگری در ایران

- وظایف ما در خارج کشور در رابطه با حمایت از جنبش و مبارزات کارگری در ایران.

 

ارائه دهنده‌گان بحث به ترتیب الفبا:

بهمن آرام، جعفر امیری، سیامک، عباس فرد، فیروزه راد و مجید، خواهند بود.

 

        

کمیته‌ی میزکتاب آمستردام، متشکل از:

انقلابیون کمونیست، سازمان ١۹ بهمن، شورای سوسیالیست‌های مسلمان، کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) - هلند و هواداران حزب کار ایران (توفان) -هلند.

 

آدرس کمیته‌ی میزکتاب آمستردام:

1e Weteringplantsoen 2/C  

از ایستگاه مرکزی قطار با ترام‌های: ۱۶،۲٤و۲۵ ایستگاه:  Weteringsciruit

 

 

Tel: +۳۱ ۶۲ ۵۰ ۵۰ ۱۵۵

mize_ketab@hotmail.com