گردهمايی سراسری درباره کشتار زندانيان سياسی در ايران

24 تا 26 اوت 2007

کلن / آلمان

برنامه

فرم ثبتنام

جمعه 24 اوت

13    تا 16 نامنويسی و تقسيم اتاقها

14 تا 16 مصاحبه مطبوعاتي

16    تا 17مراسم افتتاحيه: خير مقدم، شعرخوانی توسط مينا اسدی و عباس سماکار و اجرای برنامه هنری توسط سيما بهمنش و ناهيد نعيمي

گشايش بحث ها (17:00 تا 19:00)

       سياگزار برليان: جنبش دانشجويی در متن جنبش آزاديخواهی مردم ايران: چگونگی ها و چشم اندازها

       محمود خليلي: جنبش کارگری در کوران ضربات پليسي

       مژده ارسي: مسئله ملی و فشارهای مضاعف بر زندانيان سياسي: تجربه کشورهای ديگر

       نمايش فيلم مادر شايگان

برنامههای فرهنگی و هنری

(20:00 تا 24:00)

       "قطعه گمنام" کاری از شکوفه

       ادبيات زندان با حضور رضا رفتاري، عباس مظاهري، علی دروازه غاري، فرخنده و...

       شعرخوانی سهيلا ميرزايي، ايرج مصداقي

       ترانه خواني: گلرخ جهانگيري

       نمايش افتتاحيه فيلم جديد پانتآ بهرامي: "و من عاشقانه زيستم"

شنبه 25 اوت

زندانيان سياسی و جنبش کارگری (9:00 تا 10:30)

       بابک آزاد: سرکوب و زندان عامل اصلی پراکندگی صفوف کارگران

       يدی شيشواني: طبقه کارگر ايران و چالش های پيشِ رو

       فرخنده: جنبش کارگري، آزادی های سياسی و زندان

       محمد تقی سيد احمدي: تشکل های کارگری و زندان

 

زندانيان سياسی و مردم تحت ستم (10:45 تا 12:15)

       وريا بامداد: فدراليسم و ستم ملي

       چنگيز قبادي: مبارزه بر عليه ستم ملی در "زندان ملل"!

       م. شکيب: جنبش مقاومت، ستم ملی و کشتار رژيم اسلامی در کردستان

       فرخ قهرماني: تشديد سرکوب حقوق مليت ها و رابطه آن با شکل گيری گرايشات گوناگون ملی در ايران (خاصه آذربايجان)

زندانيان سياسی و جنبش زنان (13:30 تا 16:00)

       سارا نيکو: جنبش زنان، سرکوب و زندان و چشم انداز آينده

       شادی امين: جنبش زنان، وحدت ها و گره گاه ها

       مرجان افتخاري: مفهوم جنبش زنان و درک های ديگر

       مينا احدي: موقعيت زنان در زندان آئينه زن ستيزی اسلام سياسي

       عزيزه شاهمرادي: جنسيت، دين، زندان

       آذر درخشان: زن زندانی سياسي: ارزش های تاريخي، کشمکش های طبقاتي

       ميزگردی با سخنرانان

 

زندانيان سياسی و جنبش جوانان (16:30 تا 19:00)

       منيره برادران: کودکان در زندان

       سهيلا دهماسي: نسل انقلاب منبع الهام جوانان امروز

       مرضيه: زندان سياسی و کودکی هايم

       سهراب خوشبويي: پرونده جنايتی ديگر

       سورنا هدايت: موج نوين جنبش دانشجويي: سرکوب ها و ضرورت پيوند تجارب دو نسل

       ليلا دانش: آزادی های سياسي

شب همبستگی بينالملي

با زندانيان سياسی ايران(20:00 تا 23:00)

با حضور مينا اسدي، گيسو شاکري، ناهيد نعيمي، عباس سماکار، بصير نصيبي، هادی خرسندی و...

جزئيات برنامههای فرهنگی و هنری بعدا اعلام ميشود.

 

يکشنبه 26 اوت

موضوعات ويژه و جمعبندی (9:00 تا 14:30)

       سيروس کفايي: درباره تشکل يابی زندانيان سياسي

       مجيد آزادي: درباره تشکل يابی زندانيان سياسي

       گزارش هايی از کميته برگزارکننده: مينا زرين، م. صبوری و سياوش محمودی

       نظرات، پيشنهادات، پرسش و پاسخ

       مراسم اختتاميه (جزئيات بعدا اعلام می شود)

 

تلفنهای تماس:

(0049) 0174 4912843

(0049) 0160 97743882

Email: tondardialog@web.de

Internet: http://www.dialogt.org


فرم ثبت نام در سمينار

نام:.........................................................................

نام خانوادگي:.........................................................

آدرس:....................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Tel.:......................................................................

Email:..................................................................

هزينه سه روز سمينار

به همراه جای خواب و غذا (هر نفر 110 يورو) برای تعداد ............. نفر پرداخت شده است.

به همراه غذا (هر نفر 65 يورو) برای تعداد ............. نفر پرداخت شده است.

حضور در گردهمايی (هر نفر 45 يورو) برای تعداد ............. نفر پرداخت شده است.

مبلغ فوق به حساب واريز شده است:

M., Esad

Sparkasse Leipzig

BLZ 860 555 92

Konto: 1800962521

International:

(IBAN): DE12 8605 5592 1800 9625 21

(BIC): WELADE8LXXX