. ی
ی ی ژ ی  

بازگشت

 

 

 

001

 

003

 

005

ی ǘی

 

0029

 

Scannen0022

 

 

سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک