. ناصر نجفی
 

www.nasernajafi.com


متن ها ترجمه ی متن ها تئاتر نقاشی عکس متن های ديگران پيوند ها کوچه


برای تماشای تئاتر جانشين اينجا را کليک کنيد.

  پيش از هپاتيت

  زرد در را می شکند .

  با واژگان درگذشته

  بگو نام هاملت چيست ؟

 من به کابينت ها

  ومرگ مکرر خويش مشکوکم .

       ناصر نجفی


ترکيبی از رو خوانی و اجرای نمايشنامه افسانه ی آفرينش صادق هدايت - کارگردان ناصر نجفی

  
بدون مقدمه
  


سخنرانی ها استانبول يک منظومه آواره زبان لرزه فيس بوک